• Top slide 034

Citat din Sfânta Scriptură:

Şi şezând jos, a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: Dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitor al tuturor.
(Sfânta Evanghelie după Marcu 9, 35)